INVLOED VAN HET SEIZOEN

Algemeen geaccepteerd is dat in de winter en het vroege voorjaar de omstandigheden gunstig zijn voor de overdracht van griep, verkoudheid en bacterien in de luchtwegen. Immers door de lage temperatuur blijven virusdeeltjes in de lucht langer in leven en leven de mensen meer opgepakt binnenshuis, waardoor er meer virussen en bacterien rondzwerven.

In december 2007 en maart 2008 kwamen wetenschappers met verklaringen waarom griep voornamelijk in de winter voorkomt. De combinatie van een slimme beschermlaag en optimale omstandigheden (koude en droge lucht) maken het griepvirus succesvol.

http://www.degrotegriepmeting.nl/public/?thisarticle=368

Maar mogelijk nog belangrijker is dat in de maanden februari, maart en april vitamine D en verdere versterkende invloed van het zonlicht zijn afgenomen en daarmee tevens de immuunweerstand. Volgens aanhangers van de natuurgeneeskunde is het organisme in die maanden bovendien bezig met een soort opruimproces waardoor de immuunweerstand ter plaatse van de slijmvliezen extra wordt benadeeld. Maar ongeacht de verklaring is het een medisch gegeven dat het jaarlijkse griepseizoen op het noordelijk halfrond duurt van december tot en met april en op het zuidelijk halfrond van juni tot en met oktober.

 

 

        SEIZOEN

 Horizonte Verde