EEN NIEUW VIRUS DUIKT OP

Vanaf eind februari 2009 kregen honderden inwoners van Perote, een gemeente in de Mexicaanse staat Veracruz aan de Golf van Mexico, een bijzonder vervelend soort griep. Toen duidelijk werd dat het om een uitbraak ging kwamen plaatselijke gezondheidsbeambten in actie. Volgens hen zou de luchtweginfectie begonnen kunnen zijn bij een Mexicaanse boer die naar huis terugkeerde van zijn werk in de VS, de infectie vervolgens aan zijn vrouw overdroeg en die weer aan andere vrouwen in de gemeenschap.

Op 2 april kreeg een vierjarige jongen van Perote, die in de buurt van een grote varkensfokkerij woonde, dezelfde klachten. Er werd van hem een serummonster afgenomen en dat was het enige uit Perote dat bewaard is gebleven. Het serummonster werd opnieuw getest nadat elders in het land gevallen met een nieuwe griepstam werden bevestigd, zei Cordova, een van de grieppatienten in Perote.

Inwoners van het aanliggende dorpje La Gloria hebben sinds medio maart geklaagd dat vervuiling van de genoemde plaatselijke varkensfokkerij hun water verkleurde en agressieve luchtweginfecties veroorzaakte. Ze vertelden dat meer dan de helft van de bevolking van 3000 personen er ziek door was geworden en dat drie kinderen onder de twee jaar waren overleden. Begin april droegen ze tijdens een van de demonstraties borden met afbeeldingen van varkens die met een X waren doorgekruisd en het Spaanse woord voor gevaar 'peligro'.

Het betreffende Amerikaans-Mexicaanse bedrijf Granjas Carroll is een van de talrijke varkensfokkerijen in de staat Veracruz, maar mogelijk wel Mexico's grootste. Op 27 april verklaarde ze dat de zieken geen kontakt met hun varkens hadden gehad en dat geen van haar werknemers verschijnselen van de ziekte hadden vertoond. Later deelde ze mee dat er serologische tests waren gedaan en dat geen varkens positief waren bevonden voor het virus.

 

In dezelfde periode werden ook elders in Mexico gevallen van de ziekte gesignaleerd. Op 18 maart werd er in Mexico City een uitbraak gesignaleerd van een influenza-achtige ziekte. Begin april werd duidelijk dat er zich in hele land grote aantallen gevallen met ernstige ademhalingsziekten voordeden en enige sterfgevallen.

 

Maria Adela Gutierrez, een 39-jarige moeder van drie kinderen en tijdelijk registratiebeambte van de belasting in de arme staat Oaxaca ten zuiden van Veracruz, had vermoedelijk tijdens haar van deur tot deur werkzaamheden een of meer luchtweginfecties opgelopen, want op 9 april kwam ze snakkend naar adem en haar handen en voeten blauw a.g.v. zuurstofgebrek aan bij het ziekenhuis in Oaxaca, de hoofdstad van de gelijknamige staat. De artsen dienden haar antibiotica toe, maar ze verslechterde alleen maar. Ze sloten haar aan op een beademingsapparaat en zonden een sputummonster naar een plaatselijk particulier lab.

Op 12 april gaven de testresultaten aan dat het een coronavirus zou kunnen zijn, een uiterst besmettelijke ziekte die in verband wordt gebracht met SARS (severe acute respiratory syn4drome). Maria Adela lag op een afdeling met minstens 20 ernstig zieke patienten en deze moest nu in quarantaine worden gehouden. De staf van het ziekenhuis eiste om betere beschermende kleding of een overplaatsing, terwijl sommigen wanhopig waren. Maar vlak nadat Maria Adela op 13 april overleed bleek een tweede reeks tests negatief voor coronavirus.

Er werden meer serummonsters naar het National Institute of Epidemiological Diagnosis and Reference van Mexico gestuurd, die het doorstuurden naar een laboratorium in Canada.

Intussen werd op 14 april in de Verenigde Staten door de CDC bij een kind in San Diego County, Californie een nieuwe influenzastam van varkensgriep gediagnoseerd en enkele dagen later in het nabijgelegen Imperial County ook bij een ander kind.

Omstreeks 20 april kwam de laboratoriumuitslag van Maria Adela uit Canada en ook deze was positief voor varkensgriep. Op 23 april bedroeg het aantal ziektegevallen in Mexico vermoedelijk al 23.000 en kondigde men de epidemie aan. Op 24 april werd de nieuwe stam ook in Mexico aangetroffen.

 

 

 

        NIEUW VIRUS

 Horizonte Verde