MEXICO VERGELEKEN MET ANDERE LANDEN

Nadat was vastgesteld dat er sprake was van een volkomen nieuw griepvirus sloot de Mexicaanse overheid de meeste publieke en particuliere kantoren en faciliteiten van Mexico City om de verspreiding te helpen indammen. Sommige landen cancelden haastig vluchten naar Mexico terwijl anderen de handel opbraken. Volgens Homeland Scurity Secretary Janet Napolitano was het zinloos om de grens met de VS te sluiten daar het virus die al had overschreden.

                  Gevallen           overleden

24 april       800                    80

30 april                                  156

01 mei                                   159

09 mei                          

31 mei       6970                  113

03 juni       5460                  103

13 juni                                   129

 

Bovenstaande cijfers van aantallen geinfecteerden en overledenen in Mexico wezen op een zich snel verspreidende griep waarbij 1 op de 100 grieppatienten leek te overlijden, dus blijkbaar ging het om een bijzonder gevaarlijke griep. Maar merkwaardig genoeg gedroeg de ziekte zich in de VS en Canada in vergelijking met seizoensgriep relatief mild. Dus terwijl de uitbraak zich in april door Mexico en naar de VS verspreidde probeerden wetenschappers te begrijpen waarom er in Mexico zoveel meer sterfgevallen waren. Waarschijnlijk geimponeerd door het plotseling opduiken van heftige ziektegevallen en sterfgevallen heeft men niet direct aan de volgende mogelijkheid gedacht:

Een een al maanden aanwezige griep die nog niet eerder was opgevallen doordat

1) in de herfst, dus voor het eigenlijke griepseizoen, een griep milder verloopt en minder slachtoffers eist

2)  tijdens de winter de verschijnselen van de nieuwe griep veel overeenkomst vertoont met die van gebruikelijke griepinfecties

Gewoonlijk wordt het aantal personen met griep beperkt doordat een deel van de bevolking niet vatbaar is voor de betreffende griep. Omdat het hier voor personen onder de vijftig jaar om een volkomen nieuwe vorm van griep ging kon deze zich ten slotte onder een groot deel van de bevolking verspreiden en toen de weerstand van de bevolking in maart en april het laagst was een groot aantal slachtoffers eisen, hoewel dat aantal t.o.v. het werkelijk aantal geinfecteerde personen waarschijnlijk niet hoger lag dan bij een seizoensgriep. In andere landen op het Noordelijk Halfrond verspreidde de griep zich vrij rustig doordat in juni het griepseizoen inmiddels was afgelopen.

 

Op 1 mei 2009 suggereerde de CDC een eenvoudige verklaring:

"Er zijn veel gevallen [van de nieuwe griep] in Mexico en de meeste zijn mild en slechts de ernstige zijn tot dusver gezien. Recente ernstige gevallen hadden zich gericht op patienten die om verzorging vragen in ziekenhuizen en erkenden dat er in feite een groot aantal onontdekte ziektegevallen konden zijn, die het veel hogere sterftecijfer zou verklaren."

Dr. Martin Cetron, directeur van global migration and quarantine voor de CDC zei in een interview:

"De centrale vraag die elke griepdeskundige ter wereld beantwoord zou willen hebben, is hoeveel milde gevallen Mexico heeft gehad. We kijken misschien slechts naar het topje van de ijsberg, hetgeen aanvankelijk een scheve schatting van het sterftecijfer gaf. Er kunnen tienduizenden ongemelde milde infecties zijn geweest, die het aantal overleden personen dan schijnbaar laag zouden maken en terwijl de griep zich verspreidt zou het aantal personen die ernstig ziek worden wel relatief klein blijven."

 

Het tijdschrift Science van 11 mei 2009:

Er zijn aanwijzingen dat Mexico reeds maandenlang midden in een epidemie zat voordat de uitbraak werd herkend.

 

De Washington Post:

"Een indirect bewijs dat Mexico misschien al maandenlang een stille epidemie heeft ervaren is het feit dat de meeste geinfecteerde personen in andere landen recentelijk naar Mexico waren geweest, of in direct kontakt waren met iemand die daar was geweest. Misschien dat Mexico al honderdduizenden en mogelijk miljoenen gevallen heeft, allemaal behalve de ernstigste, verborgen in de ruis van achtergrondziekte in een overvolle bevolking."

 

 

       VERGELIJKING

 Horizonte Verde