OORSPRONG, EVOLUTIE EN MUTATIE

De eerste analyses tonen een verband met virussen die bij varkens in Noord-Amerika en Europa/AziŽ voorkomen en deskundigen nemen nu aan dat het virus hoogst waarschijnlijk opdook uit varkens in Azie en dat het virus door geinfecteerde personen naar Noord Amerika werd overgebracht. Er is verder bewijs dat de nieuwe stam voorafgaande aan haar overdracht naar mensen gedurende veel jaren onder varkens heeft gecirculeerd, mogelijkerwijs over meer continenten. Vrijwel alle overdracht is van mens op mens; gekookte varkensproducten zijn veilig voor mensen en het virus kan niet worden overgedragen via voedsel

Er bestaat zorg dat het virus later in het jaar zou kunnen muteren en virulenter worden en minder vatbaar voor enigerlei nieuw vaccin. Deze zorg is deels het gevolg van de herinnering aan de grieppandemie van 1918, waarvan men denkt dat deze tussen de 40 en 100 miljoen personen heeft doen sterven en was voorafgegaan door een golf van moldere gevallen in het voorjaar.

De overdracht van mens tot mens van personen die terugkomen uit een besmet land is momenteel heel beperkt. We hebben heel weinig gegevens over deze soort van overdracht. Ze hangt af van de virulentie (het ziekmakend vermogen) van het virus. De samenstelling van het virus evolueert. Het virus wordt van erg nabij gevolgd door de Belgische en internationale overheidsinstanties. De maatregelen kunnen evolueren naargelang de verspreiding van het virus. Het interministerieel Commissariaat Influenza zal deze maatregelen bekend maken.

 

        OORSPRONG

 Horizonte Verde